2010 / 11 / 11
Homo Ludens. Artista jolasaren aurrean
  • Argitalpena: Homo Ludens. Artista jolasaren aurrean
  • Autoreak: Aitziber Urtasun, Juan Luis Moraza eta Julio González del Campo
  • 260 orrialde.
  • Argitalpen hirueleduna
  • Argitaratzailea: Jorge Oteiza Museo Fundazioa, Kutxaren laguntzarekin
  • 28 €

  Argitalpen honetan, izen bereko erakusketaren atzetik dagoen ikerketa lanaren islada da. Bertan, esperientzia ludikoaren presentzia aztertzen da, XX. mendeko abangoardiako mugimendu gehienetan agertzen den konstante bezala eta azken urteotako artearen ohiko osagai bezala.

  Eskaerak: libreria@museooteiza.org